Subsidie Aanvragen

Created with Sketch.

Onze dienstverlening omvat het volledige subsidietraject, waarbij we ons richten op subsidies. Met ons team van experts bieden wij uitgebreide ondersteuning, of u nu hulp nodig heeft bij het gehele subsidieaanvraagproces of slechts bij een specifieke fase. Onze bewezen aanpak werkt zowel voor individuele projecten als voor in-house consultancy, en is specifiek gericht op het ondersteunen van bedrijven met intensieve O&O- en innovatieactiviteiten of een omvangrijke subsidieportefeuille.

  • Wij screenen subsidieprogramma’s om de juiste kansen en mogelijkheden voor uw project te identificeren en te definiëren.
  • Vervolgens plannen en coördineren wij het algemene aanvraagproces en faciliteren indien nodig een soepele samenwerking met partners.
  • Onze technische expertise en achtergrond stellen ons in staat om het projectvoorstel te ontwerpen, ontwikkelen en verrijken door de juiste vragen te stellen en te brainstormen.
  • Daarnaast zorgen wij voor een hoogwaardig voorstel met optimale kansen op succes.
  • We werken aan het uitwerken, schrijven en indienen van het voorstel, met aandacht voor kwaliteit en effectiviteit.
  • Indien nodig ondersteunen wij ook bij de onderhandelingen over subsidieovereenkomsten, volgens de eisen die gesteld worden door de subsidiërende overheid.

Tot slot nemen we het plannen en coördineren van subsidiebeheer- en rapportageactiviteiten op ons, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

 

Zie enkele voorbeelden van aanvragen die wij met succes hebben mogen aanvragen.

Ecologiepremie:

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces duurzaam, klimaatvriendelijk, circulair en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ecologiepremie

GREEN: steun voor groener en efficiënter energiegebruik:

Deze steun is er zowel voor kmo’s, grote ondernemingen als vzw’s met een economische activiteit. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/green-steun-voor-groener-en-efficienter-energiegebruik 

Energiepremies voor ondernemingen:

Ondernemingen en organisaties kunnen via Fluvius, Ella en MijnVerbouwpremie een aantal premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonnepanelen met of zonder asbestverwijdering, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/energiepremies-voor-ondernemingen

Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitraject):

De kmo-groeisubsidie van VLAIO wil bij kmo’s (geen vzw’s) de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject sluit aan bij één van de volgende thema’s: innovatie, internationalisering, digitale transformatie of circulair en duurzaam ondernemen. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij